Ķepa Uz Sirds | Paw On The Heart

Ķepa Uz Sirds | Paw On The Heart

Labākais raidījums par mūsu mīluļiem. Palīdzam dzīvniekiem atrast jaunas mājas.

Ķepa uz sirds AAE | United Arab Emirates (full)

Ķepa uz sirds dodas uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

Pilnā video versija.

Ēterā: 2015. gada aprīlī