Ķepa Uz Sirds | Paw On The Heart

Ķepa Uz Sirds | Paw On The Heart

Labākais raidījums par mūsu mīluļiem. Palīdzam dzīvniekiem atrast jaunas mājas.

Andreas Mobius sveic Ķepa uz sirds 5 gadu jubilejā

Ēterā 2016. gada 5. martā.
Andreas Mobius sveic Ķepa uz sirds 5 gadu jubilejā.